CCHR’s politik for behandling af personlig oplysninger indhentet gennem hjemmesiden

Fortrolighed mht. dig er meget vigtig for os. Vi ønsker at gøre din oplevelse på vores hjemmeside så fornøjelig og givende som muligt, og vi ønsker, at du har adgang til vores oplysninger med fuld fortrolighed.

Vi har skabt denne fortrolighedspolitik som en følge af vores engagement for privatlivets fred og sikkerhed.

Alle personlige oplysninger indsamlet gennem hjemmesiden, herunder dit navn, e-mail-adresse, postnummer, telefonnr. og eventuelle demografiske oplysninger er beskyttede og gives ikke ud til andre organisationer eller enkeltpersoner, bortset fra til CCHR. Informationer om psykiatriske overgrebssager der indrapporteres gennem vores formular for overgreb eller misbrug i psykiatrien, eller fra oplysninger der gives i forbindelse med informationsforespørgsler kan blive sendt til en lokal CCHR-afdeling i nærheden af din bopæl, da de kan være mere egnet til at besvare din forespørgsel eller tage sig af din sag.

Vi vil aldrig sælge eller udleje dine personlige oplysninger til tredjepart ud over som beskrevet i disse regler for behandling af personlige oplysninger.

Datasikkerhed

Oplysninger vedr. medlemskabet, boghandel og donationer som du opgiver, herunder data om kreditkort, er sikrede ved hjælp af Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Vi bruger denne SSL-teknologi for at beskytte sådan information fra at blive opfanget og læst, når den sendes over Internettet. De krypterede oplysninger går til en sikker hjemmeside, hvor din information gemmes på en computer med begrænset adgang placeret i et lokale med begrænset adgang.

Mens vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre integriteten og sikkerheden af vores netværk og systemer, kan vi ikke garantere, at vore sikkerhedsforholdsregler vil stoppe tredjepart ”hackere” fra illegalt at opnå denne information.

Specielle tilfælde

Vi følger den regel ikke at bruge eller dele den personlige information om dig på måder, der er forskellige fra, hvad der er beskrevet heri, uden også at give dig en mulighed for at sige fra eller på anden måde forhindre dette. Vi kan imidlertid afsløre personlige oplysninger om dig eller oplysninger om din brug af hjemmesiden, hvis vi skønner, at det er rimeligt at gøre det; herunder for at opfylde lovgivning, såsom Electronic Communications Privacy Act, regulativer eller statslige anmodninger om sådanne oplysninger, at give oplysninger der er nødvendige for at identificere, kontakte eller anlægge sager mod en person, der kan have krænket vores regler; for at kunne få hjemmesiden til at fungere korrekt; eller for at beskytte CCHR og dens afdelinger.

Forpligtelse til beskyttelse af børns personlige oplysninger

At beskytte børns privatliv er specielt vigtigt for os. Det er vores politik at efterleve Children’s Online Privacy Protection Act af 1998 og alle lignende relevante love. Vi anbefaler, at børn spørger en forælder om tilladelse, før de sender personlige oplysninger til os, eller nogen andre on-line.

Ændringer i regler for behandling af personlige oplysninger

Vi forbeholder os retten til at modificere eller forbedre vores regler for behandling af personlige oplysninger når som helst og vil gøre opmærksom på dette ved at lægge det reviderede regelsæt ud på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun påvirke den information vi indsamler efter ikrafttrædelsesdatoen for det ændrede regelsæt, med mindre vi klart angiver andet.

Spørgsmål eller kommentarer

Hvis du har nogen spørgsmål angående vores regler for behandling af personlige oplysninger, så kontakt os.

DOWNLOADS