SÆTTER EN STOPPER FOR PSYKIATRISK MISHANDLING AF BØRN, DER ER BLEVET EN FAST DEL AF ISRAELS KORRUPTE SOCIALVÆSEN

Raz Misgav, en førende israelsk familieretsadvokat, beretter om sin kamp for børns rettigheder på en Psykiatri: Skade og død-vandreudstilling.
Raz Misgav, en far der er blevet familieretsadvokat, går sammen med CCHR Israel for at give forældre en chance for at kæmpe imod psykiatriske ”ekspertvidner” og tvungen medicinering af deres børn.

En mor har camperet på gaden i Jerusalem for at få sin søn tilbage, der blev fjernet fra hende på grund af en falsk rapport. Den pågældende psykiater mødte aldrig barnet, men godkendte alligevel at barnet blev fjernet, rapporterer et undersøgende dagblad.

Dagbladet fandt, at sådanne børn i første omgang indlægges på et center, hvor ”børn helt ned til tre år bliver evalueret” og så ”derefter gives medikamenter”.

En sådan hemmelig aftale mellem Israels velfærds- og socialministerier og psykiatere er rutine. Det er i dette retssystem, hvor ting godkendes med gummistempel, at advokat Raz Misgav er blevet en forkæmper for alle israelske familiers rettigheder. I 2005, hvor han allerede arbejdede på at reformere love for socialvæsnet, hørte Misgav en præsentation fra CCHR Israel i parlamentet og genkendte skurken – psykiatrien. CCHR oplyste ham om psykiatriens forbrydelser gennem afsløringer og CCHR dokumentarfilm, og de har været partnere lige siden. CCHR sender sager om forbindelse til hemmelige psykiatriske aftaler om forældremyndighed til Misgav, og han vinder dem.

”I mange tilfælde har vi at gøre med psykiatrien, som giver børnene medicin. Problemet begynder med socialarbejderne og ender på statshospitalet,” siger han. ”Systemet tager forældre, det ikke anser for at være kvalificerede, og hvis børn det mener er i fare, og anbringer dem på institutioner. Hvis børnene eller forældrene ikke er enige i det, stemples de som unormale eller psykisk syge og får psykofarmaka.”

”Hvis børnene eller forældrene ikke er enige i det, stemples de som unormale eller psykisk syge og får ordineret psykofarmaka.”

Misgav har 100 % succes med at stoppe processen, før den kommer for retten og har reddet over 930 børn fra psykiatriske overgreb.

Han bragte disse uretfærdigheder for distriktsdomstolen i Jerusalem og fik en kendelse, der krævede, at socialforsorgens aktivitet skulle registreres, så retten kunne undersøge det til bunds, at socialarbejderes rapporter ikke længere er gyldige som udtalelser fra ”eksperter”, og gav forældre retten til retfærdig rettergang, hvilket gør det muligt for dem at indkalde deres egne vidner.


FAKTA

CCHR’s VANDREUDSTILLINGER

Psykiatri: Skade og død-udstilling på et år

5

KONTINENTER

var værter for CCHR’s vandreudstillinger i løbet af det sidste år

30.900

KM

rejst med 14 mobile udstillinger, fra en storby til en anden

42

UDSTILLINGER

i 42 byer vækker befolkninger til live mht. farerne ved psykiatri

OVER 300

DAGES

udstillinger åben med publikum, der bliver oplyst om psykiatriens krænkelser af menneskerettighederne

110.902

PERSONER

gik igennem udstillingerne alene i løbet af sidste år


GØR EN ENDE PÅ PSYKIATRISKE OVERGREB

Som en almennyttig vagthund over for psykiatrien er CCHR afhængig af medlemskaber og bidrag til støtte af vores mission med at eliminere psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne og skabe ordnede forhold på området. For at blive en del af verdens største bevægelse, der arbejder for reformer inden for psykisk sundhed, slut dig til den gruppe, der har været medvirkende til at få vedtaget over 180 love, der beskytter borgerne mod overgreb fra psykiatriens side.

DOWNLOADS