Engagér dig

Medborgernes Menneskerettighedskommission afslører ikke blot krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med psykisk sundhed, men arbejder også aktivt sammen med enkeltpersoner og grupper verden over for at skabe meget nødvendige reformer.

Der er mange måder, hvorpå du kan hjælpe.  

Bidrag:
Det er gennem dine bidrag, at CCHR er i stand til at fortsætte med sit vigtige arbejde og med sine menneskerettighedskampagner. Du kan foretage et en-gangsbidrag, en månedlig forpligtigelse eller blive medlem af CCHR.
Bidrag nu.

Deltag online ved at blive en del af vores sociale medier sites

Abonner på CCHR International Social Media Blog

Følg CCHR på Twitter!

Støt CCHR på Facebook

Besøg CCHR på MySpace

Uddel CCHR videoer og publikationer:

Vi har videoer og publikationer, som du kan distribuere til andre, enten ved at bestille dem online, eller ved at sende links. Vi har også gratis downloades, publikationer og rapporter, som man nemt kan distribuere.
Bestil online>>

Gå til download siden>>

Bliv aktiv i dit område:
Vores globale CCHR locator giver dig mulighed for at finde din nationale CCHR-afdeling og lære mere om de områder af reformering CCHR er involveret i, i specifikke nationer rundt omkring i verden.
Gå til global locator>>

CCHR's undervisningspakke:
Den nye Markedsføring af vanvids undervisningspakke er nu gratis tilgængelig for alle lærer. Den indeholder en 13-kapitlers film med seminarer, brochurer og meget mere. Undervis dine elever i sandheden om farerne ved psykofarmaka.
Bestil din gratis undervisningspakke>>

Rapportér ethvert psykisk sundheds misbrug (medicinering, elektrochok, tvangsindlæggelse osv.) ved at udfylde en formular om misbrug og sende den til CCHR (alle oplysninger holdes strengt fortroligt).
Rapportér nu>>

DOWNLOADS