ALLISON FOLMAR GENOPRETTER FORÆLDRENES RETTIGHEDER OG REDDER BØRN FRA OVERGREB

Borgerrettighedsadvokat Allison Folmar taler til medierne om at forsvare forældres rettigheder og give dem deres børn tilbage, som blev taget ulovligt af Child Protective Services (børneforsorgen).
Det, der begyndte som en enkelt sag for Child Protective Services, der ulovligt tog et barn fra en mor, bliver til en lidenskabelig kampagne for forældrenes rettigheder for en forsvarsadvokat for kriminalsager.

Da advokat Allison Folmar fra Detroit, Michigan, modtog et opkald kl. 02 om, at en mor havde barrikaderet sig i sit hus under en 10-timers belejring mod Child Protective Services (CPS), et SWAT-team, en kampvogn og andet politi – alt sammen for at beskytte sin 11-årige datter, Ariana, fra Risperdal – var Folmars umiddelbare respons: ”Jeg vil repræsentere hende!”

Folmar, der har været forsvarsadvokat i kriminalsager siden 2000, var i et nyt område, og hun havde brug for fakta – fakta Citizens Commission on Human Rights (CCHR) stillede til rådighed. Risperdal, lærte hun, er et antipsykotisk middel, har haft uoprettelige bivirkninger, inklusive mani, aggressioner, sukkersyge, gynækomasti (brystvækst) hos mænd og dødsfald hos ældre. I Arianas tilfælde, hvis opførsel ændrede sig efter en immunisering, tog moren, Maryanne Godboldos, hende med til et medicinsk center, hvor Ariana blev ordineret Risperdal, som gav hende alvorlige negative reaktioner. Med hjælp fra en læge vænnede Godboldos sin datter fra medicinen.

Ariana begyndte at klare sig bedre, men CPS ville ikke acceptere, at hun blev taget af de farlige stoffer. CPS, der fik fat på en ulovlig ordre, som blev givet et ”gummistempel” med en dommers navn, der aldrig havde læst den, forsøgte at fjerne Ariana fra hendes hjem og fremskyndede en 10 timer lang belejring. Godboldo blev til sidst narret til at aflevere sit barn med løfter om, at Ariana ikke ville komme på en psykiatrisk afdeling, som er nøjagtigt der, hvor Folmar fandt hende. ”Det er noget, jeg aldrig nogensinde ønsker at se igen, et andet barn på sådan en institution,” sagde Folmar. Med kendsgerningerne i hånden gik Folmar i retten, fik Ariana udskrevet fra den psykiatriske afdeling og efter talrige kampe i retten blev alle anklager mod Godboldo droppet. Men Pandoras æske var blevet åbnet. Folmar blev oversvømmet med opkald fra ulykkelige forældre, hvis rettigheder til at vælge den bedste medicinske rute for deres børn, også var blevet overtrådt. Kim Gee fra New York var sådan en slags sag – hendes datter var også blevet taget af CPS for at afvise at give hende Risperdal. Gee siger: ”Allison vidste, at jeg havde en lille pige, som var blevet fjernet ulovligt af en falsk grund. Hun sagde: ’Åh nej, vi vil få din datter tilbage!’ Og det var pokkers, det er nøjagtigt, hvad der skete.”

Efter Godboldos sag udstedte Michigan nye retningslinjer, der gjorde det ulovligt for CPS at gribe ind, når en forælder vælger ikke at administrere psykoaktive stoffer til deres barn. Dommere er nu også forpligtet til at læse dokumenterne, der har deres underskrifter.Slut dig til os i kampen for at stoppe barbarisk mishandling med elektrokonvulsiv terapi på cchrint.org/electroshock.

AT GØRE NOGET
Elektrokonvulsiv terapi bruges stadig

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) bruges stadig i dag og gives årligt til skønsmæssigt en million mennesker verden over, og det markedsføres som en ”ny sikrere” version. Hvad som helst, der er ”sikrere” ved det, er kosmetisk, hvor patienter nu er bedøvede, så virkningerne fra et epileptisk anfald fremkaldt af 460 volt gennem hjernen, kun ses ved en rystelse i personens fødder. Men intet kan reducere den virkelige skade: hukommelses- og kognitiv dysfunktion, hukommelsestab, hjerneskade og død.

Alt imens i løbet af dets 80 års eksistens har Food and Drug Administration (den amerikanske levnedsmiddelstyrelse) aldrig bedt om kliniske studier, der beviser, at ECT er sikkert eller effektivt. Som en biomedicinsk ingeniør udtrykte det: ”At sige, at ens hjerne har brug for et elektrochok på 460 volt, er som at sige, at din computer har brug for et lynnedslag.”

CCHR er i gang med en kampagne for at stoppe denne barbariske praksis. Find ud af mere, og skriv under på vores appel på cchrint.org/electroshock.


SÆT EN STOPPER FOR MISHANDLINGEN

Som almennyttig vagthund for psykisk sundhed er CCHR afhængig af medlemskaber og bidrag til at føre dets mission ud i livet for at udrydde psykiatriske krænkelser af menneskerettighederne og rense ud inden for området psykisk sundhed. For at blive en del af verdens største bevægelse, der arbejder for reformer inden for psykisk sundhed, slut dig til den gruppe, der har været medvirkende til at få vedtaget over 180 love, der beskytter borgerne mod overgreb fra psykiatriens side.

DOWNLOADS