SYMPOSIUM AFHOLDT FOR AT SÆTTE EN STOPPER FOR TVANGSINDLÆGGELSE I FLORIDA

Advokaten Justin Drach fra Florida leder et seminar og en diskussion med advokater og kommissionsmedlemmer fra CCHR om mishandlende tvangsindlæggelser på psykiatriske hospitaler.
CCHR Florida slog sig sammen med lokale advokater for at holde det første forsvarsadvokats-symposium og topmøde om Baker-loven nogensinde for at tackle tvangsindlæggelsesproblemer i staten.

Baker-loven i Florida har ført til en alarmerende stigning i tvangsindlæggelser i staten, mens staten ser ud til at komme mere og mere i medierne for psykisk sundheds-relateret vold. Er det derfor en del af løsningen eller en del af problemet? CCHR Florida, der var foruroliget af denne tendens, afholdt det første forsvarsadvokats-symposium og topmøde om Baker-loven nogensinde for at løse disse problemer.

Floridas Psykisk Sundhedslov (kendt som Baker-loven), der blev støttet af den nu afdøde Florida-statsrepræsentant Maxine Baker i 1972, gør nogen i stand til at indlægge nogen, der betragtes som en fare for dem selv eller andre til en 72 timer lang ufrivillig undersøgelse.

Siden 2001 er antallet af folk, der på den måde er blevet indlagt ifølge ”Baker-loven”, steget med 105 %. På årsbasis er 32.000 af dem børn (så unge som 2 år gamle) og teenagere. Avisen Jacksonville havde en ledende artikel, der hed ”Floridas Baker-lov er forslidt, ineffektiv og mangelfuld,” og der stod: ”Baker-lovens hospitalsindlæggelser af børn bruges nogle gange som midlertidige foranstaltninger for skolesystemer eller forældre, der er ude af stand til eller uvillige til at tage sig af vanskelige børn ... Andre fortalere for psykisk sundhed frygter, at Baker-loven er en generalitet brugt til at indlægge mennesker, som ikke har nogen andre steder at tage hen.” De konkluderer: ”Overforbruget, overgrebet og misbruget, der omgiver tvangsindlæggelse, er kriminelt.”

”At være vært for dette symposium var vigtigt, da disse advokater kunne dele deres succesfulde handlinger i at forsvare klienter, der blev holdt tilbage for ufrivillig psykiatrisk undersøgelse.”

Diane Stein, formand for CCHR Florida, forklarer: ”Problemet er, hvem bestemmer, om du er en fare for dig selv eller andre? Forestil dig at have et skænderi med din nabo, som så ringer til politiet og siger, at du er farlig; du bliver hentet og indsættes i en psykiatrisk institution. Forestil dig at tage til en psykiater for at få hjælp med hverdagens stress for blot at blive indlagt, fordi han fandt det nødvendigt.” Symposiet behandlede psykisk sundhedslov, retspraksis og succesfulde handlinger for at forsvare rettigheder for borgere, der blev indlagt ifølge Baker-loven. ”At være vært for dette symposium var vigtigt, da disse advokater kunne dele deres succesfulde handlinger i at forsvare klienter, der blev holdt tilbage for ufrivillig psykiatrisk undersøgelse,” sagde Stein.


FAKTA

MOD DERES VILJE

Folk rundt omkring i verden modtager skadelig psykiatrisk behandling mod deres vilje.

1 ud af 3

ECT-OFRE,

af den anslåede 1 million, der modtager det årligt på verdensplan, fik det uden deres samtykke

70

PROCENT

forøgelse af tvangsindlæggelser i Tyskland over en otteårig periode

10.000+

MENNESKER

i Australien bliver hvert år underlagt psykiatrisk tvangsbehandling i deres eget hjem

1.800

BEGÅR SELVMORD,

mens de er indlagt i USA, hvert eneste år

195.000

INDLAGT IFØLGE BAKER-LOVEN

(tvangsindlagt) i Florida, USA, på et enkelt årSÆT EN STOPPER FOR MISHANDLINGEN

Som almennyttig vagthund for psykisk sundhed er CCHR afhængig af medlemskaber og bidrag til at føre dets mission ud i livet for at udrydde psykiatriske krænkelser af menneskerettighederne og rense ud inden for området psykisk sundhed. For at blive en del af verdens største bevægelse, der arbejder for reformer inden for psykisk sundhed, slut dig til den gruppe, der har været medvirkende til at få vedtaget over 180 love, der beskytter borgerne mod overgreb fra psykiatriens side.

DOWNLOADS