NYHEDER

AFSLØRER DE SANDE VAMPYRER I TRANSSYLVANIEN

CCHR Transsylvanien er i gang med en kampagne for at beskytte børn og forældreløse i Rumænien mod psykiatriske overgreb gennem udstillinger, uddeling af hæfter og oplysende seminarer.

Zsolt Both, leder af CCHR Transsylvanien, leverer Markedsføring af vanvid-seminarer over hele regionen for at øge bevidstheden om overgreb inden for psykisk sundhed.

For besøgende er Transsylvanien i det centrale Rumænien måske grev Draculas territorium, men for mange rumænere og ungarere er det deres hjem. En historisk region – ”det sidste i sandhed middelalderlige landskab i Europa” – der er prydet med middelalderslotte og -fæstninger, idet dens virkelige vampyrer er en del af deres psykiatriske system, som udnytter samfundet, specielt børn.

I dag lever omkring 70.000 unge i statens varetægt. De kommer fra arven efter den rumænske diktator Nicolae Ceauşescu, hvis politik førte til tusinder af forladte børn, der led under misbrug og blev forsømt på børnehjem og ofte blev kontrolleret med psykofarmaka.

Da Zsolt Both blev leder af CCHR Transsylvanien i 2013, gjorde han det for at stoppe disse og andre lignende psykiatriske overgreb. Til at begynde med samlede han et hold og fik for første gang CCHR-brochurer oversat til rumænsk. De blev sendt til 800 specifikke personer, der støder på psykiatriske overgreb, fra læger og advokater til embedsmænd og rumænske gejstlige. Budskabet kom også ud gennem medierne, inklusive i Heti Hirdegö, avisen for Székely Land, den primært ungarske del af Transsylvanien.

For at nå ud til endnu flere afholdt Both og hans hold den CCHR omrejsende udstilling i kulturhuset i Csíkszereda i Harghita-amtet for at protestere mod en lokal psykiatrisk konference. Der konfronterede de CCHR-frivillige konferencens chefpsykiater med kendsgerninger og tal om overgreb, herunder 13 sager om ECT-overgreb. Lederen af Harghita-amtets medicinske hospital, som selv havde set den slags overgreb, gik igennem udstillingen og ville have dataene til sit hospital. Handels- og industrikammeret i Covasna-amtets eventarrangør blev vist rundt og indså vigtigheden af udstillingen og arrangerede, at den skulle holdes i Covasna.

Both begyndte, for at sikre at fagfolk fik den sande information om psykiatrisk stempling og medicinering, at holde seminarer med dokumentarfilmen Markedsføring af vanvid, inklusive på Harghita-hospitalet. I mellemtiden udsendte Székely tv dokumentarfilmen til regionen.

Til sidst fik de kontakt til fader Csaba Böjte, der var omsorgsperson for omkring 3.000 forladte og forældreløse børn gennem sin Sankt Frans-stiftelse med hovedkvarter i Deva, Transsylvanien, og driver 84 børnehjem i hele Rumænien. I erkendelse af den skade, psykiatriske overgreb allerede har medført for forældreløse børn siden Ceauşescu-tiden, underskrev fader Böjte et brev om samarbejde med CCHR for at beskytte børnene under hans omsorg fra ”indtrængen af psykofarmaka og eksperimenter på børn”.

DOWNLOADS