Hvidbøger

Vores hvidbøger, som ofte gives til lovgivere, og dem, der formulerer administrative regulativer mv., er omfattende rapporter om de problemer, som CCHR’s kampagner søger at rette op på.

Ligestilling af psykiatrien

Selvom nogle patientgrupper, som er stærkt finansielt støttet af lægemiddel interessegrupper, og den psykiatriske lobby foregiver, at psykisk sygdom er en fysisk sygdom som diabetes, kræft eller epilepsi, så findes der simpelthen ikke nogen videnskabelige beviser til at understøtte dette. Der er ingen lighed mellem den diagnostiske proces og testning af psykiske problemer med den, der udføres for de virkelige fysiske tilstande. Psykiatere indrømmer, at de ikke kan skelne mellem en psykisk forstyrrelse og manglen på en psykisk lidelse. Denne hvidbog ser på farerne og regeringens ressourcespild, der følger en ligestilling af psykiatrien med den almindelige sundhedssektor, samt hvordan det også bringer patienter i fare.

Voldsomt stigende omkostninger til psykisk sundhed – et spørgsmål om svindel

”Alle er neurotiske. Jeg har ingen problemer med at give diagnoser. I min konsultation ser jeg kun unormale mennesker. Udenfor min konsultation ser jeg kun normale mennesker. Det er op til mig. Det er til grin. Det er det, jeg mener, med dette bedrageri, dette arrogante bedrageri ... at give en eller anden form for foregivelse af, at dette er en videnskabelig udtalelse er ... ødelæggende for kulturen ...” – Ron Leifer, psykiater fra New York. Denne rapport afslører yderligere svindlen bag ligestillingen af psykiatri.

PSYKIATRISKE STOFFER

CCHR afslører farerne ved antidepressive midler og psykofarmaka – på trods af tilsløringer fra den amerikanske sundhedsmyndighed FDA og psykiatri/lægemiddelindustrien

For at beskytte forbrugerne indeholder denne rapport en historie om tilsløringen af risici ved antidepressive midler og CCHR’s årvågne afsløring af dette bedrag. Det er en omfattende tidslinje over CCHR’s undersøgelser. Forældre, informanter og lovgivere er blandt dem, der advarede om disse stoffer på trods af arbejdet fra interessegrupper, der søgte at skjule sandheden for forbrugerne.

Når ordinering af psykofarmaka bliver kriminel forsømmelighed: Sager og domme

Den 22. januar 2008 døde den australske skuespiller, Heath Ledger, af en utilsigtet overdosis af seks slags receptpligtige smertestillende og beroligende midler. Ellen Borakove, talsmand for det Lægelige undersøgelseskontor i New York, sagde, at dødsårsagen var ”akut forgiftning ved den kombinerede effekt af oxycodone, hydrocodone, diazepam [Valium], temazepam [solgt som Restoril i USA, sælges ikke i Danmark], alprazolam.”

Psykiatriske stoffer og vredesstyringsterapi læseplaner: Et perspektiv på skolevold

Ved fastsættelsen af retningslinjer eller politik med hensyn til skolevold eller vurdering af potentielle fælles kendetegn for teenagere, der har været voldelige eller udført skoleskyderier, skal den rolle, som ordineret psykofarma (sinds- og personlighedsændrende) og psykologiske programmer udgør, overvejes.
Denne hvidbog forklarer hvorfor.

Fejl og mangler i undersøgelsen finansieret af det amerikanske Nationale institut for Mental Sundhed (NIMH) ”Evaluering af resultater for citalopram [Cipramil og Celexa] ved depression gennem anvendelse af behandling baseret på målinger … Betydning for klinisk praksis”

Denne undersøgelse blev i medier udråbt som et ”nyt” bevis for, at SSRI-antidepressiver kan være effektive i behandlingen af depression. Ikke desto mindre viser resultaterne af denne undersøgelse, at en bemærkelsesværdig lav procentdel af deltagerne faktisk oplevede nogen bedring eller formindskelse af symptomerne. Dette er blot endnu en af psykiatriens falske rapporter.

Medicineringen af ”efterfødsels-depression”

Mange mennesker tror, at psykiske forstyrrelser, såsom depression eller postpartum (efter fødslen) depression, er de samme som reelle fysiske lidelser eller sygdomme. Men det er meget misvisende, navnlig for en mor, der har oplevet traumet lige at have født. At få hende til at tro at den følelsesmæssige rutschetur, hun måske har oplevet, er resultatet af en ”kemisk ubalance i hjernen”, som kræver sinds- og personlighedsændrende medicin, er falsk og skadelig.

Internationale advarsler om psykiatriske stoffer

I 1990 bad Citizens Commission on Human Rights (CCHR) amerikanske psykiatere og den amerikanske sundhedsmyndighed (FDA) om at få advarsler om det dengang nyeste psykiatriske stof offentliggjort. Præparatet, det antidepressive middel Prozac, kan forårsage vold og selvmord. CCHR indgav klager og fremlagde beviser. Som reaktion herpå beordrede FDA den 20. september 1991 et rådgivende udvalg at afholde en høring for at undersøge sikkerheden og effektiviteten af antidepressive midler.

Et panel bestående af ni psykiatere, mange med økonomisk tilknytning til lægemiddelindustrien, hørte på de forfærdende vidneudsagn fra lægelige eksperter samt ofrene for disse stoffer – og gjorde intet.

PSYKIATRISKE-LÆGEMIDDELFIRMA INTERESSEKONFLIKTER

Den amerikanske psykiatriske diagnostiske håndbog forbundet med lægemiddelproducenter

En finansiel egeninteresse skader i den mentale sundhedsbehandlings navn

Psykiatri, lægemiddelindustrien og FDA – en destruktiv alliance til fare for børns liv

Alliancen mellem medlemmer af den Amerikanske psykiatriforening (APA), lægemiddelfirmaer og den amerikanske sundhedsmyndighed (FDA) sætter millioner af børns liv på spil. FDA er afhængig af psykiatriske teorier om ”psykiske forstyrrelser”, og den offentlige sundhed for de amerikanske borgere er på spil.

Falsk og vildledende reklame fra psykiatriske grupper

Denne rapport afslører i offentlighedens interesse historien, som aldrig blev fortalt om den psykiatriske-lægemiddelfirma lobby og dens patient- og forældregrupper, som markedsfører ensidige meninger om psykisk sygdom og behovet for farlige psykiatriske præparater til at behandle den. Meget af deres offentliggjorte materiale udbreder teorier, som om de er kendsgerninger, og vildleder dermed forældre og forbrugere.

ALTERNATIVER

Behandlingen af psykiske problemer: Hvad er alternativet til psykofarmaka?

Informeret samtykke medfører, at patienterne oplyses om alle tilgængelige alternativer, men psykiatere har nægtet patienter denne ret, og endda tvunget dem til ”behandling”, som kun forværrede deres tilstand eller tilslører udiagnosticerede og ubehandlede fysiske forhold og tilstande. Alternative metoder til at hjælpe dem, der lider af psykiske forstyrrelser er begravet af markedsførings-kampagner, som at ”psykisk sygdom” er resultatet af en neurobiologisk fejlfunktion eller kemisk ubalance. Der er ingen videnskabelig belæg for disse udtalelser, men de støtter salget af medikamenter for over 27 milliarder dollars om året i USA og 80 milliarder dollar (440 mia. kr.) på verdensplan. Denne rapport er baseret på lægers undersøgelser og rapporter.

Kræver Adobe Acrobat Reader, som er tilgængelig ved at klikke her.

DOWNLOADS