ET KIG PÅ FEM ÅRTIER MED SEJRE

En CCHR-protest i Skotland
Jan Eastgate, pastor Fred Shaw og pastor Alfreddie Johnson med biskop Desmond Tutu i Sydafrika
CCHR afslører dyb søvn-behandling
En CCHR-protest i Skotland (øverst); Jan Eastgate, pastor Fred Shaw og pastor Alfreddie Johnson med biskop Desmond Tutu i Sydafrika (nederst til venstre); CCHR afslører dyb søvn-behandling (nederst til højre).
For at give en fornemmelse af det arbejde, CCHR gør, ser vi på nogle af CCHR’s mange bedrifter i løbet af dets første 50 år.

Efter grundlæggelsen i 1969 var CCHR’s første overgrebssag den ungarske flygtning Victor Gyory, der blev tvangsindlagt på Haverford State Hospital i Pennsylvania, efter psykiatere diagnosticerede hans ”vrøvlen i tunger” som ”skizofreni”. Han blev medicineret og givet elektrochok mod sin vilje. CCHR indsendte en begæring om fremstilling i retten, dr. Szasz bevidnede, at Gyorys ”vrøvlen” bestod i, at han talte ungarsk, og CCHR fik Gyory løsladt fra hospitalet.

I 1970’erne under apartheid i Sydafrika afslørede CCHR, at psykiatere havde indespærret 10.000 sorte og brugte dem til slavearbejde, mens de fik elektrochok uden bedøvelse. CCHR rapporterede det til Verdenssundhedsorganisationen, som undersøgte lejrene og udsendte en rapport i 1983, der fastslog, at ”på intet andet medicinsk område ... findes foragt for personen udviklet fra racisme mere præcist repræsenteret end i psykiatrien”.

Efter apartheid opnåede CCHR at få en national regeringsundersøgelse af psykiatrisk racisme og præsenterede vidneudsagn for Sydafrikas sandheds- og forsoningskommission med en historie om studier om psykisk sundhed, der havde hjulpet med at rodfæste og bevare apartheid og psykiatriens rolle i overgreb under apartheid.

I et årti efterforskede CCHR og afslørede dyb søvn-behandling ved Chelmsfords private psykiatriske hospital i Sydney, Australien. Patienter blev gjort bevidstløse med medicin og fik elektrochok dagligt – 48 døde. Resultatet var et forbud mod proceduren og retsforfølgelse af psykiatere, der bruger dyb søvn-behandling.

Efter CCHR afslørede umenneskelige forhold på italienske anstalter, blev 97 lukket, og patienterne reddet.

I 1991 hjalp CCHR med at få afholdt FDA-høringer om antidepressive midler og deres indflydelse på selvmorderiske og morderiske reaktioner hos brugere. FDA udstedte en streng ”black box”-advarsel om, at denne medicin kan forårsage selvmordstanker og -handlinger hos dem, der er 24 år og yngre.

I 2004 var CCHR blandt dem, der fik vedtaget en lov om forbud mod børnemedicinering, der forbød skoler at tvinge skolebørn til at tage ordineret psykofarmaka som betingelse for deres skolegang.

I Tyskland undersøgte og afslørede CCHR psykiaternes rolle i aktiv dødshjælp og holocaust. Dr. Frank Schneider, formand for den tyske forening for psykiatri, psykoterapi og psykosomatiske lidelser, skrev i 2010 en undskyldning og indrømmede, at tyske psykiatere ”løj over for og narrede patienter i deres pleje samt deres familier. De tvang dem til at blive steriliserede, lod dem dræbe og udførte også selv drab. De myrdede også og gjorde børn psykisk handicappede på over 30 psykiatriske hospitaler og børnehospitaler.”

”På intet andet medicinsk område ... findes foragt for personen udviklet fra racisme mere præcist repræsenteret end i psykiatrien.”

I 2018, efter CCHR i årevis havde arbejdet med de Forenede Nationer i et forsøg på at forbyde brugen af tvang i psykiatrien, udstedte FN’s Menneskerettighedsråd en resolution, som omfattede, at ”regler, der tillader brugen af tvang og tvunget intervention ... ophæves”, og at ”stater skulle revurdere disse praksisser og erkende, at de udgør tortur”.

I de sidste 30 år har CCHR undersøgt psykiatrisk bedrag såsom fakturering for seksuelt misbrug af patienter som ”terapi”. CCHR hjalp med at få godkendt 28 love, der gør seksuelle overgreb begået af en praktiserende inden for det psykiske sundhedsområde til en forbrydelse, der kan straffes med frihedsberøvelse.

Næsten 200 love og utallige bestemmelser, der beskytter menneskerettighederne inden for psykisk sundhed, er vidnesbyrd om passionen og udholdenheden blandt CCHR’s medlemmer, partnere og støtter.


SÆT EN STOPPER FOR MISHANDLINGEN

Som en almennyttig vagthund for psykisk sundhed er CCHR afhængig af medlemskaber og bidrag for at udføre dens mission med at eliminere psykiatriske overtrædelser af menneske­rettighederne og skabe ordnede forhold inden for området psykisk sundhed. For at blive en del af verdens største bevægelse, der arbejder for reformer inden for psykisk sundhed, slut dig til den gruppe, der har hjulpet med at få vedtaget over 180 love, der beskytter borgere mod overgreb fra psykiatriske udøvelser.

DOWNLOADS