Psykiske forstyrrelser bliver til ved en afstemning

Psykiatriens fakturerings-”Bibel” Den diagnostiske og statistiske håndbog
Den amerikanske psykiatris diagnostiske kriterier bliver bogstaveligt talt stemt til verden af medlemmer af den Amerikanske Psykiatriforening (APA) og derefter opført i deres Diagnostisk og Statistisk håndbog for psykiske forstyrrelser (DSM). Det, der stemmes om, er et system til klassificering af symptomer, noget der er drastisk forskelligt fra og fremmede for det, som den almindelige lægevidenskab står for. Ingen af disse diagnoser understøttes af objektive beviser for fysiske lidelser, sygdomme eller videnskab.

”Der er ingen objektive tester i psykiatri, ingen røntgenbilleder, laboratorium eller lægelig undersøgelse, der endeligt kan afgøre, at nogen har eller ikke har en psykisk forstyrrelse.”
Allen Frances, tidligere formand for DSM-IV arbejdsgruppe

”DSM-IV er den fremstilling, hvorpå psykiatri søger accept af lægestanden i almindelighed. Inderkredsen ved, at det mere er et politisk end videnskabeligt dokument ... DSM-IV er blevet en bibel og en indbringende bestseller – trods dets alvorlige svagheder.”
– Dr. Loren Mosher, klinisk professor i psykiatri

”Måden, hvorpå ting kommer i DSM, er ikke baseret på blodprøver eller hjernescanninger eller fysiske konklusioner. Det er baseret på adfærdsbeskrivelser. Og det er kendetegnende for hele det psykiatriske system.” – Dr. Colin Ross, psykiater

”Vi kan fabrikere nok diagnostiske etiketter om den almindelige variation af humør og tanke til, at vi kan blive ved med at levere medicin til jer ... Men når det kommer til at fabrikere sygdomme, er der ingen, der gør det som i psykiatrien.” – Dr. Stefan Kruszewski, psykiater fra Pennsylvania der er uddannet ved Harvard universitet, 2004

”Kort sagt så er hele foretagendet med først at skabe psykiatriske kategorier af ’sygdomme’, dernæst at godkende dem gennem en afstemning og efterfølgende at tildele diagnostiske kodebetegnelser til dem, for så til sidst at anvende dem i forbindelse med fakturering til forsikringsselskaberne, ikke andet end et kæmpe svindelnummer, der giver psykiatrien et pseudovidenskabeligt skær. Forbryderne tager naturligvis for sig af det offentlige trug.” – Dr. Thomas Dorman, speciallæge i indre sygdomme og særmedlem af lægeforeningerne i England og Canada

DOWNLOADS