Virkelige sygdomme versus psykiske ”forstyrrelser”

Psykiatriske forstyrrelser er ikke egentlige sygdomme. Der findes ingen laboratorietester, hjernescanninger, røntgen eller tester for kemisk ubalance, der kan fastslå eller bekræfte at nogen psykisk forstyrrelse, er en fysisk sygdomstilstand. Dette betyder ikke, at folk ikke bliver deprimerede, eller at folk ikke kan opleve følelsesmæssigt eller psykisk stress eller pres, men psykiatri har ompakket disse følelser og adfærd, så de fremstår som en ”sygdom”, for at sælge stoffer. Det er en genial marketingskampagne, men det er ikke videnskab. 

”... moderne psykiatri mangler endnu på overbevisende måde at bevise den genetiske/biologiske årsag til én eneste psykisk sygdom … Patienter bliver oplyst om at de lider af ’kemiske ubalancer’ på trods af det faktum, at der ikke findes nogen test, som understøtter sådan en påstand, og ... at ingen har nogen idé om, hvordan en korrekt kemisk balance ser ud.” – David Kaiser, psykiater

”Der er ingen biologisk ubalance. Når folk kommer til mig og siger, at de har en kemisk ubalance, svarer jeg: ’Vis mig dine laboratorietester. Der findes ingen laboratorietester. Så hvad er den kemiske ubalance?” – Dr. Ron Leifer, Psykiater

”Alle psykiatere har det til fælles, at når de er fanget foran kameraet eller en mikrofon, kryber de sammen og indrømmer, at der ikke findes sådanne ting som kemisk ubalance/sygdomme, tester eller prøver til at bevise dem. Det de gør i praksis, er at lyve i alle tilfælde, de ophæver [tilbagekalder] retten til informeret samtykke for enhver patient og forgifter dem i ’behandlingens’ navn, det er intet mindre end kriminelt.” – Dr. Fred Baughman Jr., børneneurolog

”Psykiatri fremkommer med udokumenterede påstande, om at depression, bipolar sygdom, angst, alkoholisme og et væld af andre lidelser, i virkeligheden først og fremmest er biologisk og sandsynligvis af genetisk oprindelse ... Denne form for tro på videnskaben og fremskridt er forbløffende, for ikke at nævne naivt og måske selvbedrageri.” – David Kaiser, psykiater

Selv om ”der har ikke været mangel på påståede biokemiske forklaringer på psykiske forstyrrelser ... er ikke en eneste blevet bevist. Tværtimod. I hvert tilfælde, hvor man har troet, at det var sådan, er det senere blevet bevist, at det ikke var sandt.” – Dr. Joseph Glenmullen, psykiater ved Harvard lægeskole

”Teorierne fastholdes, for ikke bare er der intet andet at sætte i deres sted, men også fordi de er brugbare til at promovere medicinbehandling.” – Dr. Elliot Valenstein, ph.d., der skrev Blaming the Brain (Hjernen bærer skylden)

”Der findes ingen blodprøve eller andre biologiske tester, der kan konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste kropslige sygdomme. Hvis en sådan test er udviklet ... så betingelsen ophører med at være en psykisk sygdom og vil blive klassificeret, i stedet som et symptom på en kropslig sygdom.” – Dr. Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, New York Universitets lægeskole, Syracuse

”Jeg tror, at indtil det offentlige og psykiatrien selv ser, at DSM-etiketter ikke kun er ubrugelige som lægelige ’diagnoser’, men også har potentiale til at gøre stor skade, især når de anvendes som et middel til at nægte individuelle frihedsrettigheder, eller som et våben for psykiatere der optræder som lejemordere i det juridiske system.” – Dr. Sydney Walker III, psykiater

”Der er ikke blevet fundet nogen biokemiske, neurologiske eller genetiske indikatorer for opmærksomhedsforstyrrelse, oppositionel adfærdsforstyrrelse, depression, skizofreni, ængstelse, kompulsivt alkohol- og stofmisbrug, bulimi, ludomani eller nogen anden såkaldt psykisk sygdom, lidelse eller forstyrrelse.” – Bruce Levine, ph.d., psykolog og forfatter til Commonsense Rebellion

”Modsat lægelige diagnoser som tilkendegiver en mulig årsag, en passende behandling og sandsynlig prognose, så er man kommet frem til de forstyrrelser, der er opført i DSM-IV, ved at stemme om dem.” – Tana Dineen ph.d., canadisk psykolog

DOWNLOADS