Kapitel 4: ”Eksperimentet”

Det fuldkomne fravær af nogen videnskabelige tester for at bekræfte en diagnose, stopper ikke psykiatere i at udføre kliniske prøver med farlige medikamenter.

Der er ikke nogen laboratorietester, der verificerer eller måler nogen psykiske forstyrrelser. Der er store penge på spil. Forskning i psykofarmaka er yderst subjektivt og fyldt med manipulering. Det er på grundlag af sådan noget ensidig forskning, at psykofarmaka med potentielt dødelige bivirkninger rutinemæssigt godkendes af paneler fra Food and Drug Administration (FDA), til livsvarig brug af den intetandende borger.

Men eksperimentet slutter ikke der. Yderligere forsøg med psykofarmaka udnytter opdigtede forstyrrelser i DSM, for at skovle endnu mere profit ind ved at sigte efter de mest uskyldige af dem alle – børn.

FAKTUM: Med enorme pengesummer på spil er forsøg med psykofarmaka på børn løbet løbsk, med 323 undersøgelser, igangværende eller færdiggjorte.

DOWNLOADS