Kapitel 11: Min læge fortalte mig aldrig

HVAD PSYKOFARMAKA EGENTLIG GØR

Selv om psykofarmaka sælges som ”sikre og effektive” af psykiatere og medicinalfirmaer, så ser vi en drastisk stigning i rapporterede bivirkninger fra forbrugerne.

Hos børn ser vi fedme, hjerteproblemer og diabetes. Hos gravide kvinder er der næsten en tredobling af risiko for alvorlige fødselsdefekter. Og hos ældre er der en drastisk nedsættelse af levealderen.

Måske det mest alvorlige af alt dette er den betydelige risiko for voldelig adfærd, inklusive selvmord. Når man først er begyndt på antidepressiver, stiger selvmordsraten fra 11 ud af 100.000 personer til 718 – over 65 gange flere.

Og der er rigeligt med bevis på, at hvis de kortsigtede bivirkninger af psykofarmaka ikke rammer dig, så vil de langsigtede gøre det.

Den meget virkelige mulighed for betydelige kort- og langsigtede bivirkninger burde give enhver, der overvejer at indtage psykofarmaka, store betænkeligheder.

Men hvad med de, der allerede indtager dem, og som – ligegyldigt hvor meget de prøver – ikke kan komme af dem igen?

DOWNLOADS