PSYKIATRISK MEDICIN FORÅRSAGER SELVMORD

”Vi har aldrig tidligere medicineret vores tropper i dette omfang, og den sideløbende forøgelse i antallet af selvmord er intet tilfælde. Hvorfor er psykiatrien i militæret ikke blevet frataget kontrollen over psykisk sundhed? Havde det været enhver anden kommando i militæret, var lederne blevet udskiftet.”

– Bart Billings, Ph.d., pensioneret oberst og tidligere militær-psykolog

En soldats liv er krævende.

Man uddannes til at være opmærksom og fokuseret – og i topform, både fysisk og psykisk. Det er en nødvendighed.

Men soldater, der arbejder under indflydelse af psykiatrisk medicin giver det nøjagtigt modsatte billede.

Alligevel viser de elektroniske optegnelser fra de væbnede styrker, at mindst én ud af seks har været på en eller anden form for psykiatrisk medicin. Dette forhold er sandsynligvis voldsomt underdrevet, da man ude på frontlinjerne ikke registrerer, hvad der udleveres af medicin, og dér udleveres medicin ofte uformelt enten af læger eller soldaterne imellem.

Risiciene ved at tage psykofarmaka har længe været kendt. Alene for antidepressiver er der nu tæt ved 100 advarsler fra medicinal-regulerende instanser fra 10 individuelle lande og fra Den Europæiske Union; de gør de ordinerende læger og patienterne opmærksomme på stoffernes negative virkninger, som blandt andet omfatter fjendtlighed, voldelig opførsel og selvmord.

http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/antidepressantsideeffects

Selvom denne medicinering ikke virkelig tjener hverken den soldat, der stadig er i aktiv tjeneste, eller veteranen, så har det amerikanske forsvarsministerium (DoD) og afdelingen for veteran-anliggender (VA) siden 2001 brugt næsten 2 milliarder dollars på at behandle mentale forstyrrelser. Denne forbløffende sum er ikke speciel for USA: Hvert år bruges der i det australske departement for veteran-anliggende 160 millioner dollars på mental sundhed for deres veteraner.

Alligevel har forbløffende summer som disse i de væbnede styrker over hele verden ikke resulteret i en nedgang i antallet af hospitalsindlæggelser for soldater i aktiv tjeneste, når det gælder problemer med mental sundhed. Selvmords-tallene fortsætter oven i købet med at gå op.

Der var flere britiske soldater og veteraner, der begik selvmord i 2012, end der var soldater, der faldt i kamp. I de sidste 10 år var der desuden flere ansatte ved de australske væbnede styrker, der begik selvmord, end der døde ved fronten.

Mellem 2001 og 2009 var der 2.100 selvmord i det amerikanske militær, hvilket er tre gange så mange som antallet af soldater, der døde i Afghanistan i den periode, og halvt så mange som samtlige amerikanske dødsfald i Irak. I samme periode skete der en forøgelse på 76 % i militærets leverancer af de psykiatriske midler, der er kendt for at forårsage selvmordstanker og -handlinger.

Amerikanske veteraner har det endnu værre. Hvert 65. minut slår en amerikansk veteran sig selv ihjel – det er 22 mennesker om dagen.

DOWNLOADS