Rådgivende komité

Prof. Thomas Szasz
medstifter af MMK
CCHR’s rådgivende komité, der udgøres af kommissionsmedlemmer, omfatter læger, advokater, undervisere, kunstnere, forretningsfolk og repræsentanter for borgerrets- og menneskerettighedsgrupper.

Deres pligter omfatter rådgivning af CCHR i faglige kapacitet, om spørgsmål vedrørende CCHR’s aktiviteter. De omfatter også, men er ikke begrænset til:

 • Medieinterviews, at være en talsmand i spørgsmål, hvori kommissionsmedlemmer er velbevandret i forbindelse med psykiatri og dens misbrug,
 • At foretage repræsentationer, besøge eller skrive til medlemmer af Kongressen, parlamenter, nationale og statslige lovgivere om emner, som CCHR beskæftiger sig med,
 • Rådgivning om alle lovgivningsmæssige forhold, som CCHR bør inddrages i,
 • At fungere som paneldeltager i en offentlig høring, som CCHR kan holde om et bestemt aspekt af psykiatrisk misbrug,
 • At lægge deres navn til CCHR’s publikationer, kampagner, eller at lade sig citere til disse eller til pressemeddelelser,
 • At sende enhver undersøgelse eller artikel af interesse for CCHR, der kan distribueres til embedsmænd, grupper eller CCHR-afdelinger,
 • Som læger eller forskere, at evaluere forskning eller studier såsom kliniske forsøg med psykiatrisk medicin, som derefter kan distribueres bredt eller offentliggøres,
 • Eftersom mange læger, herunder praktiserende læger og børnelæger i dag ordinerer stærke og farlige psykiatriske medikamenter, at hjælpe CCHR med at oplyse dem om, at der er behov for faktiske lægelige undersøgelser og behandling; for eksempel at undersøge for udsættelse for tungmetaller, fødevareallergi samt ikke-fysisk indgribende metoder såsom kost, ernæring og motion, og minde dem om, at bevarelsen af de borgerlige frihedsrettigheder, menneskelige værdighed, informeret samtykke og personligt valg, er afgørende i al lægepraksis,
 • Som advokater, at rådgive andre advokater om eller at indgive civile klagesager over psykiatere, der har misbrugt patienter, og hvordan sådanne retssager kan indgives mod psykiatriske foreninger eller skoler, der uddannede den krænkende psykiater,
 • At oplyse læger om den manglende videnskab bag psykiatriske diagnoser og skader forårsaget af psykiatrisk behandling,
 • At bistå med eller rådgive om indsamling af bidrag, og
 • At foreslå og invitere andre fagfolk til at blive CCHR kommissionsmedlemmer.
DOWNLOADS