Faktaark og rapporter

Download – klik her for at hente faktaark og rapporter om sager, lige fra alternativer til psykiatrisk behandling og internationale advarsler om psykiatriske stoffer og til psykiatrisk svindel og overgreb.

INTERESSEKONFLIKTER

Texas Medicin Algoritme Projekt: Allen Jones går til offentligheden om læger

Allen Jones, en forh. statsanklager hos statsforbundet Pennsylvanias generalinspektørkontor (OIG), kontoret for særlige undersøgelser, gik til offentligheden om den hemmelige aftale mellem lægemiddelfirmaer og psykiatri om at pushe psykofarmaka og få forsikringsomkostningerne til at stige.

CBS 48 Timer – et talerør for psykiatri-/lægemiddelfirma-intrigen

Det er ikke underligt, at CBS’s 48 Timer-show hævdede, at ”skizofreni” var en fysisk baseret psykisk ”sygdom,” der kræver antipsykotika, med skadelige virkninger – CBS modtager næsten 600 millioner dollars om året i reklameindtægter fra medicinalfirmaer, og de antipsykotiske midler, der produceres af CBS’s sponsorer, er meget rentable.

DIAGNOSTISK HUMBUG

Psykiatere kan ikke forudsige, behandle eller helbrede voldelig adfærd

Ifølge deres egen indrømmelse, kan psykiatere ikke forudsige farlighed. Voldelige patienter bliver ofte udskrevet fra institutioner, og de hævder, at patienterne ikke udgør nogen trussel mod andre, eller de giver dem privilegier, så man kan mindske sikkerheds-foranstaltningerne. Ifølge den Amerikanske psykiatriforenings (APA) egen Diagnostiske og Statistiske håndbog for psykiske forstyrrelser er håndbogen ”ikke tilstrækkelig til at fastslå kompetence, strafferetsligt ansvar eller handicap i juridisk øjemed, som følge af en ’psykisk forstyrrelse,’ ’psykisk lidelse,’ ’psykisk sygdom’ eller ’psykisk defekt’”. Læs mere i denne rapport.

At skyde skylden på hjernen – svindel med den ”kemiske ubalance”

Grundlaget for den nuværende psykiatriske sygdomsmodel er teorien om, at en hjerne-baseret, kemisk ubalance forårsager psykisk sygdom. Men lægen Mark Graff, formand for den Amerikanske psykiatriforenings (APA) informationskontor udtalte, at denne teori ”nok kom fra lægemiddelindustrien”. Hans støtte, lægen Steven Sharfstein, forh. formand for APA, indrømmede efter pres fra medierne, at der ”ikke findes nogen soleklar laboratorie-test,” der kan fastslå en kemisk ubalance i hjernen. Dette er et kort sammendrag af svindlen med teorien om ”den kemiske ubalance” med kommentarer fra eksperter, der tager den fra hinanden.

Åbent brev fra læger til regeringer

Hvor bekymrede bør vi være over oplysninger om, at psykisk sygdom er blevet en epidemi, der rammer hver fjerde i verden i dag? Ifølge kilden til disse alarmerende oplysninger – psykiatrien – truer psykisk sygdom med at opsluge os alle og kan kun stoppes med en øjeblikkelig og massiv udgiftsstigning. Dette brev fra læger udgør forordet til et MMK-hæfte om den ”psykisk sygdoms”-krise der blev skabt af psykiatere.

Global sygdomsbyrde

Som en flanke til den hurtige udvikling, som den amerikanske psykiatris Diagnostiske og Statistiske håndbog for psykiske forstyrrelser gennemgik, skabte Lewis Judd, der var leder af Det amerikanske Nationale institut for Mental Sundhed (NIMH) fra 1987 til 1990, en psykiatrisk marketingstrategi. Den blev døbt ”Hjernens årti” og blev gjort til lov i USA ved en proklamation af præsidenten. Siden da er udtryk som ”behandlelig hjerneforstyrrelse”, ”ingen-fejl hjernesygdom” og ”kemisk ubalance i hjernen” blevet markedsført. Denne rapport viser, hvordan den globale sygdomsbyrde, hvor det drejer sig om ”psykiske forstyrrelser,” er et svindelnummer.

Forårsager sindssyge kriminalitet? af læge Thomas S. Szasz

Denne artikel af læge Thomas Szasz er blevet genoptrykt med tilladelse fra redaktør Sheldon Richman, Ideas on Liberty. som er udgivet af The Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, NY 10533.

LÆGEMIDDEL-ADVARSLER

Antallet af selvmord blandt unge skyldes ikke advarselsmærkater

Tilskyndet af psykiatere med særinteresser i lægemiddelsalg har medier i USA givet skylden for stigningen i antallet af selvmord blandt børn til advarselsmærkater på antidepressive midler. Dette var fuldstændigt fejlagtigt, og denne rapport fremlægger grunden til det i detaljer.

En epidemis anatomi – psykiatriske stoffer og den forbløffende fremkomst af psykiske sygdomme i USA, af Robert Whitaker

Denne artikel ser nærmere på, hvordan der i de sidste halvtreds år har været en overraskende stigning i alvorlige psykiske sygdomme i USA. En gennemgang af den videnskabelige litteratur afslører, at det er vores lægemiddel-baserede paradigme, der giver næring til denne epidemi. Lægemidlerne øger sandsynligheden for, at en person bliver kronisk syg, og de fører til nye og endnu alvorligere psykiatriske symptomer hos en betydelig andel af patienterne.

INSTITUTIONSOVERGREB

Psykiatriske overgreb i den amerikanske delstat New York

Rapporten dækker: dødsfald, overgreb, kriminalitet (herunder massiv svindel i delstaten New York), mishandling af patienter (herunder en sag om tvangsindlæggelse, der går i dybden med psykiateres manglende evne til at bestemme farlighed), indlagte, der undslipper psykiatrien og forårsager ødelæggelse samt psykiatriske eksperimenter i New York.

Deklaration om menneskerettigheder for den psykiske sundhedssektor

CCHR’s erklæring for den psykiske sundhedssektor formulerer de ledende principper for CCHR og de standarder, mod hvilke psykiatriens krænkelser af menneskerettighederne ubønhørligt bliver undersøgt og afsløret. Den er blevet brugt til at afsløre institutionsovergreb og fremlægger et udkast til, hvordan det bør reformeres.

LIGESTILLING AF PSYKIATRIEN

At drive sygesikringsomkostningerne i vejret

Ifølge psykiateren Sander Breiner og udtalt til Psychiatric Times sagsøges næsten 40 procent af psykiaterne i USA for pligtforsømmelse i løbet af deres karriere. Dette kan få indflydelse på udgifterne til almindelig medicin. I en rapport med titlen ”Forsikring mod lægelig pligtforsømmelse,” der blev udgivet af Forsikrings oplysningsinstituttet står der, at ”Mange forsikringsselskaber har nedtrappet deres markedsføring på området for lægelig pligtforsømmelse og i nogle tilfælde helt forladt markedet.”

PSYKIATRISK SCREENING

Psykiatrisk screening i skoler fører til medicinering af børn med farlige stoffer

I 2003 anbefalede en rapport til den amerikanske regering om ”Psykisk sundhedsbehandling,” at alle 52 millioner amerikanske skolebørn skal gennemgå screening for ”psykiske sygdomme”. Rapporten hævdede – uden skyggen af videnskabelig dokumentation – at ”tidlig opsporing, vurdering og tilknytning til behandling” kan ”forebygge forværringen af psykiske sundhedsproblemer ...” I dag bliver disse anbefalinger gennemført, stat for stat. Få fakta og kæmp imod.

Rutherford sagsøger skole i Indiana for psykiatrisk screening uden samtykke, udgivet af Nisha Mohammed fra Rutherford Instituttet

South Bend, Indiana – advokater for Rutherford Instituttet har anlagt et søgsmål i den amerikanske landsret for det nordlige Indiana på vegne af en familie i Indiana, hvis
15-årige datter, Chelsea Rhoades, blev udsat for screening. Hvis du ønsker at beskytte dit barn mod psykiatrisk screening i skolen, er denne artikel værd at læse.

PSYKIATRISK SVINDEL

Svindel med psykisk sundhed: Fed forretning

To uniformerede sikkerhedsvagter fra Texas i USA kørte i 1991 deres patruljevogn op på siden af den bil, hvori 14-årige Jeramy Harrel og hans mor sad. De førte ham derefter – mod hans vilje og trods moderens protester – til et privat, psykiatrisk hospital ejet af Psychiatric Institutes of America (PIA), et datterselskab til National Medical Enterprises (NME). Psykiateren Mark Bowlan og en repræsentant fra børneforsorgen – som aldrig havde talt med Jeramy eller hans forældre – havde indgivet en anmodning til retten om at tilbageholde drengen, idet de hævdede, at han var ”stofmisbruger,” og at hans bedsteforældre havde mishandlet ham fysisk. Læs historien, og lær mere om den ulovlige praksis at ”fiske efter patienter”.

Snu psykiatrisk svindel

Det amerikanske forsikringsselskab Blue Cross & Blue Shield United oplyste, at der er lige så mange former for sygeforsikringssvindel som ”et kriminelt sind kan udtænke”. Dette faktaark giver bare et lille udsnit af dommene.

PSYKOLOGI

”Videnskaben” uden en sjæl

Et af de væsentlige problemer med psykologi er dens afhængighed af psykiatriske eller biologiske adfærdsmodeller – som er langt fra dens grundlag. Psykologi byggede engang på tidlig filosofi og betød egentlig studiet af sjælen – psyche (sjæl) og ologi (studiet af). Den udbredte opfattelse var, at sindet og kroppen var adskilte enheder. Således blev hver mand og kvinde betragtet som en kombination af sjæl, sind og materie. Her fremlægger vi en kort afhandling om psykologiens oprindelse.

SKOLESKYDERIER

Liste over skoleelever og teenagere, der for nylig har udført masseskyderier

De skoleelever og teenagere, der påvirket af psykiatriske stoffer udførte masseskyderier, dræbte 54 og sårede 105.

LØSNINGER

Udvalget om kvaksalveri holder spredningen af psykofarmaka skjult

I 1963-1974 satte Den Amerikanske lægeforenings (AMA) udvalg om kvaksalveri sig for at miskreditere kiropraktorer. AMA opfordrede sine medlemmer til at give ”deres fulde støtte til de stærke angreb på lægeligt kvaksalveri og uddannelsesprogrammet om kiropraktik-kulten”. AMA anbefalede, at den amerikanske kongres ville udelukke betaling for kiropraktik-tjenester fra sygeforsikringen. Denne rapport fremlægger, hvordan psykiatere, i hemmeligt sammenarbejde med AMA, forsøgte at miskreditere alternative behandlingsmetoder, der ikke brugte stoffer, og således nægtede patienterne retten til at blive fuldt informeret om alle behandlingsmuligheder, der er til rådighed for dem.

Løsninger til bedre psykisk sundhed

Folk har problemer i livet, nogle gange meget alvorlige. Psykiske vanskeligheder eksisterer, folks håb og drømme kan blive knust, og deres måder at klare sig på eller gøre noget ved det kan fejle. Men med en så udbredt brug af sinds- og personlighedsændrende psykiatriske stoffer, der kan medføre fysisk skade, helbreder psykiatere ikke. De skaber i stedet misbrugere og livstidspatienter. Selv om CCHR ikke tilbyder lægefaglig rådgivning eller henvisninger, giver denne rapport oplysninger om alternative muligheder anbefalet af læger.

Alle dokumenter kræver Adobe Acrobat Reader, som er tilgængelig gratis ved at klikke her.

DOWNLOADS