Model lovgivning

Nedenfor finder du forslag til lovgivning mod psykiatriske tvangsindgreb. Hver af disse modeller, sammen med relaterede informationspjecer, kan downloades og bruges.Disse kan gives til lovgivere med en anmodning om, at de hjælper med til at forhindre overgreb og misbrug eller faktisk stoppe dem, og derved beskytter deres vælgere. Det kan gøres ved at bruge de foreslåede ”model love” som retningslinjer for ny lovgivning.

Modellov for Psykiatrisk screening, beskyttelse af børn og loven om informeret samtykke
DIREKTIV DER SKAL INDFØRES VED LOV FOR AT FORHINDRE AT SKOLEMILJØER BLIVER ANVENDT TIL PSYKIATRISK SCREENING ELLER TIL PSYKOLOGISK TESTNING AF BØRN UDEN AT DER FINDES ET BEKRÆFTENDE SKRIFTLIG, INFORMERERT SAMTYKKE FRA FORÆLDRE.

Informationsbrochure: Børn pushes på nervemedicin – psykiatrien ødelægger liv

Informationsbrochure: Ungdommen skades, psykiatri nedbryder de unges sind

Modellov for elektrochok
DIREKTIV DER SKAL INDFØRES VED LOV FOR AT SIKRE SKRIFTLIG INFORMERET SAMTYKKE OPNÅS VED BEHANDLING MED ELEKTROKONVULSIV TERAPI (ELEKTROCHOK).

Informationsbrochure: Den brutale virkelighed: Farlig psykiatrisk ”behandling”

Modellov for Livsfarlige fastholdelser og tvangsfikseringer
DIREKTIV DER SKAL GØRES TIL LOV FOR AT FORHINDRE BRUGEN AF FYSISKE ELLER MEKANISKE FASTHOLDELSES- ELLER FIKSERINGSPROCEDURER I PSYKIATRISKE INSTITUTIONER.

Informations-brochure: Tvangsfiksering og død – psykiatriens ”terapeutiske” overfald

Modellov om Tvangsindlæggelse
SKAL GØRES TIL LOV FOR AT FORHINDRE TVANGSINDLÆGGELSE UDEN PASSENDE RETSPROCEDURE OG MED BESKYTTELSE AF PERSONENS RET TIL FRIHED.

Informations-brochure: Samfundet ødelægges – psykiatriens tvungne ”omsorg”

Informations-brochure: Den virkelige krise i dagens psykiatri

Modellov mod terapeuters seksuelle misbrug
ENHVER PERSON, DER ER ELLER SOM UDGIVER SIG FOR AT VÆRE EN TERAPEUT, OG SOM FORTSÆTLIGT HAR SEKSUEL KONTAKT MED EN PATIENT ELLER KLIENT UNDER NOGEN FORM FOR BEHANDLING, KONSULTATION, INTERVIEW ELLER UNDERSØGELSE ELLER MENS DER FINDES ET TEPAPEUT/PATIENT-FORHOLD, ER SKYLDIG I EN FORBRYDELSE.

Informations-brochure: Sexmisbrug i psykiatrien – overgreb mod kvinder og børn

Kræver Adobe Acrobat Reader, som er tilgængelig gratis ved at klikke her.

DOWNLOADS