Kapitel 14: MMK: Arbejder for at genskabe menneskerettigheder og værdighed til psykisk sundhedsområdet

Psykiatere er hævet over loven – de låser folk inde uden rettergang og tager deres menneskerettigheder fra dem, mens de påtvinger dem uønsket behandling. Medborgernes Menneskerettighedskommission har afsløret, kæmpet imod og vundet over psykiatriske krænkelser i mere end 36 år.

DOWNLOADS