Kapitel 8: Penge i stoffer

Det er ikke hensigten, at psykofarmaka skal helbrede, formålet er at undertrykke symptomer og behandling kan skade den person, som tager dem fysisk. For hver nyt ”vidunder-middel” bliver der fremsat påstande om, hvor sikkert og effektivt det er; skadevirkningerne bliver først afsløret senere. Psykofarmaka kan slå ihjel.
DOWNLOADS