Kapitel 12: Afhængighed og Misbrug

Psykiatrien skaber sygdomme

Mens psykiatere og medicinalfirmaer modvilligt indrømmer de fleste bivirkninger af psykofarmaka, er der én mere, som de næsten aldrig nævner – afhængighed.

De fleste folk opfatter afhængighed som et ukontrollabelt psykologisk eller fysisk behov for et bestemt stof.

Men ikke psykiatere. De kalder det ”misbrug”.

Ligegyldigt hvad man kalder fænomenet, så oplever en meget stor procentdel forfærdelige abstinenser, når de prøver at komme af psykofarmaka.

Værre endnu, så sælges vanedannende psykofarmaka såsom stimulanser endda til børn i skolegården. Og de er kendt for at føre til yderligere afhængighed af stoffer såsom heroin og kokain.

Og alligevel fortæller psykiatere os, at psykofarmaka er den eneste måde at forhindre sindssyge på og lindre mentalt besvær.

Men er det virkelig tilfældet?

Eller er der andre alternativer – effektive, billige og medicinfri – der kunne indfri alle de løfter, som psykiatrien har brudt?

DOWNLOADS