Kapitel 5: Forsøg med psykofarmaka

I moderne psykiatri er psykofarmaka blevet det foretrukne våben. Men er de så sikre, som man har fået os til at tro?

I virkeligheden er psykiateres og medicinalfirmaers påstande om psykofarmakas sikkerhed langt fra sandheden.

For det første udføres undersøgelser af lægemiddelsikkerhed fortrinsvis af lægemiddelfirmaerne selv, ikke af regeringsorganer eller uafhængige laboratorier, hvilket repræsenterer en åbenlys interessekonflikt.

Psykiatere har heller ikke nogen videnskabelige laboratorietester til objektivt at måle forbedring, som giver forskere mange muligheder for at fordreje resultaterne af lægemiddelforsøg for at pleje medicinalfirmaets interesser.

Og der er mange, mange måder at manipulere forsøg for at undgå negative resultater eller fremhæve de positive.

Som en ekspert i medicin konkluderede: ”Det kan bevises, at de fleste påståede forskningsresultater er manipulerede.”

Resultatet? Massevis af negative virkninger forbundet med disse psykofarmaka er siden blevet opdaget, inklusive mord og selvmord.

Graden af korruption, som præger afprøvningen af psykofarmaka, lader én tilbage med spørgsmålet:

Hvor er de, som er blevet betroet at beskytte os?

DOWNLOADS