TING DU KAN GØRE

Den voksende succes, som MMK’s kampagne for at genoprette menneskerettigheder og værdighed inden for psykiatrien, har opnået, skyldes i ikke ringe grad den store interesse fra borgere, fagfolk, brugere, grupper og organisationer, der bidrager med deres handlinger verden over. Herunder findes de skridt man kan tage, som vil gøre en forskel.

1. BESKYT ANDRE MOD PSYKIATRISKE OVERGREB: Vis denne dokumentarfilm til venner, kolleger, familie og andre, som har været ofre for det psykiatriske system. Log ind på dk.cchr.org/vets for at få flere oplysninger om, hvad soldater og veteraner kan gøre for at beskytte sig selv og andre.

2. ANMELD ETHVERT KRIMINELT ELLER ANDET PSYKIATRISK OVERGREB: Hvis du eller en kollega, et familiemedlem eller en ven kender til kriminelle psykiatriske overgreb, kan du anmelde den ansvarlige psykiater for forbrydelsen (for eksempel for overfald, kriminel uagtsomhed, uberettiget frihedsberøvelse eller bedrageri) ved at kontakte myndighederne. Man kan også udfylde formularen til anmeldelse af overgreb online på dk.cchr.org/abusereport. Hvis der ikke er bevis nok for, at der er foregået et kriminelt overgreb, kan du også indsende en civil klage til et etisk råd, som undersøger og retsforfølger der, hvor der er lægefejl og -forsømmelser. Hvis man er i de væbnede styrker eller er veteran, og den psykiater, der har forbrudt sig, er en del af militærpersonalet, skal man henvende sig til læge-afdelingen og dér undersøge, hvordan man indsender en civil klage. Send en kopi af din klage til MMK’s internationale partner på contact@cchr.org.

3. OPRET STØTTEGRUPPER: Opret en gruppe eller hjælp andre grupper af veteraner, der er blevet diagnosticeret med PTSD eller en anden ”psykisk forstyrrelse,” og hjælp dem med at blive afvænnet fra psykofarmaka under opsyn af en kompetent (ikke-psykiatrisk) læge. Forsøg aldrig at gøre dette uden lægetilsyn. Log ind på cchrint.org/psychdrugdangers for at søge oplysninger fra denne enestående database over psykofarmaka og forskellige præparaters bivirkninger, og fortæl også andre om denne service. Man kan også besøge cchrint.org/alternatives for at få oplysninger om alternative metoder.

4. OPLYS OM NEGATIVE BIVIRKNINGER: Selvom veteraner, soldater i aktiv tjeneste, deres familie eller venner bør oplyse deres læge om alle negative virkninger ved psykofarmaka, bør de også rapportere dem direkte til Sundhedsstyrelsen (//sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker.aspx). Det er kun gennem rapportering af alle skadelige virkninger, at det fulde omfang af farerne ved psykofarmaka vil komme frem i lyset.

5. ANMELD PSYKIATRISKE EKSPERIMENTER ELLER SKADER: Gå ikke med til at deltage i psykiatriske eksperimenter overhovedet, da disse ofte kan være fysisk skadelige. Mange af dem foreskrives for at behandle en ”diagnose,” som psykiatere ikke har fysisk bevis for. Vær for eksempel på vagt over for enhver form for behandling, der griber ind i hjernen, som f.eks. behandling, der fremkalder kramper med elektricitet (elektrochok eller ECT), dyb hjerne-stimulering (DBS), stimulering af vagusnerven (VNS), transkranial magnetisk stimulering (TMS), repetitiv transkranial magnetisk stimulering (rTMS) og andre. Disse bliver ofte anbefalet, når andre psykiatriske behandlinger ikke har virket. Men fejlen ligger ikke hos patienten – han er ikke ”behandlings-resistent”. Fejlen ligger hos psykiateren, som ikke kan diagnosticere. Anmeld al den slags behandling til MMK: e-mail info@mmk.info.

6. SØG JURIDISK HJÆLP: Ofre for psykiatriske overgreb og deres familie kan lægge sag an mod psykiateren eller den praktiserende læge eller psykolog, som er ansvarlig for at fejldiagnosticere og foreskrive den medicin, der har voldt dem skade eller har forårsaget den uretmæssige død. Der er måske endda grundlag for en erstatningssag mod psykiateren. I det tilfælde skal man kontakte en advokat. Man kan også kontakte MMK på info@mmk.info for at få flere oplysninger om det.

7. FOR UNDERVISERE ELLER SEMINARLEDERE: Man kan afholde seminarer og oplyse andre om farerne ved psykofarmaka ved hjælp af en gratis Undervisningspakke om Den skjulte fjende. Pakken, der kommer med en lærervejledning, dokumentarfilmen Den skjulte fjende og andet materiale, giver simple instruktioner om, hvordan man afholder professionelle og effektive seminarer om emnet.

8. UDLEVÉR MMK’s DOKUMENTARFILM: Få fat i MMK’s uddannelses-film, og giv dem til andre. Disse film har vundet priser for høj kvalitet, og de har oplyst millioner af mennesker rundt om i verden om faren ved psykiatriske diagnoser, psykiatrisk medicin og skadelige psykiatriske behandlinger, der alt sammen savner den videnskabelige standard, der kræves på andre områder inden for lægevidenskaben.

9. BESØG CCHR-MUSEET: Museet ”Psychiatry: An Industry of Death” (”Psykiatri: Dødens håndværk”) ligger på Sunset Boulevard nr. 6616 i CCHR’s internationale hovedkvarter i Los Angeles, CA 90028. Her præsenteres man for kendsgerningerne om en profitdreven, ofte korrupt og i øvrigt brutal industri, der alt for ofte efterlader død og ødelæggelse i sit kølvand. Ring i forvejen for at arrangere rundvisninger for studerende fra sundhedssektoren. Besøgende er velkomne – alle ugens dage. Gratis adgang og parkering. Ring på 001-800-869-2247 for at få yderligere information. Tag på en online rundtur gennem museet Psykiatri: Dødens håndværk. Det er en fuld 3D-rundtur gennem alle audiovisuelle præsentationer. Klik ind på cchr.org/museum.

10. STØT SAGEN: Det er gennem økonomiske bidrag og medlemskab, at MMK er i stand til at give gratis hjælp til offentligheden og gennemføre sine informationskampagner. MMK er en velgørende institution, der er viet til at udrydde psykiatriske overgreb på alle områder af samfundet. Ved at give dit bidrag til MMK støtter du den mest målrettede og effektive menneskerettigheds-organisation, der kæmper for reform inden for psykisk sundhed i dag. Besøg cchrint.org/cchrint-donate.

DOWNLOADS