Bag terrorismen: Psykiatrisk manipulation af sindet

Terrorangrebene på World Trade Center i New York og på Pentagon i Washington D.C. den 11. september 2001 vil aldrig blive glemt: flyvemaskinerne, der blev forvandlet til ildkugler, da de ramte bygningerne; mennesker der sprang ud i den sikre død fra de brændende etager; de store områder af Manhattan, der blev dækket af støv; brandmænd, der løb ind i de brændende bygninger og ofrede deres liv. En lammet verden, der så optagelserne på tv igen og igen og forgæves forsøgte at forstå at nogen overhovedet kunne udtænke og føre en så vanvittig og kriminel plan ud i livet.

Uhyrlige og ufattelige voldshandlinger af den kaliber chokerer os alle. Hvilke mennesketyper er så iskolde og destruktive og samtidig villige til at opgive deres eget liv for at nå den slags mål? Hvilken tankegang ligger bag planlægningen af og udførelsen af metodisk massemord uden medmenneskelige tanker? Til trods for disse naturlige overvejelser, findes der ”eksperter”, som på­står, at vore dages terrorister ikke er mere irrationelle end dig og mig – at vi alle har ”dæmoner” i os.

Pas på, deres påstande er åbenlyse vildfarelser. Terrorisme er skabt; det er ikke en del af menneskets natur. Selvmordsbombere bliver skabt, de er ikke født med en trang til at dræbe. I sidste ende er terrorisme et produkt, skabt af galninge, der søger det destruktive. Og galninge som disse kan udvikles ved hjælp af psykiatriske eller psykologiske teknikker, som er udtænkt og benyttes til tanke- og adfærdskontrol. Selvmordsbombere er ikke rationelle – de er svage og let påvirkelige individer, der er psykologisk indoktrinerede til at myrde uskyldige mennesker uden følelse og uden tanke for deres eget liv. De er konstruerede dræbere.

Som en del af processen bruges personlighedsændrende medikamenter. Det er ikke nyt. I året 1090 grundlagde Hasan ibn al-Sabbah en terrorgruppe kaldet Ismaili Ordenen på et bjergfort syd for det Kaspiske Hav. Medlemmernes træning til at blive dræbere startede med at de skulle indtage stoffer, indtil de var bevidstløse. Så blev de ført til en smuk og luksuriøs have med skønne kvinder. De blev vækket, så de kunne nyde ”glæden” og fik så igen stoffer til de mistede bevidstheden og blev returneret til deres ”stormester”, som tog sig af deres uddannelse. Han fortalte dem, at de ikke havde forladt hans side på noget tidspunkt, men blot havde fået en forsmag på det paradis, der venter dem, hvis de med held kunne udføre et planlagt mord. På grund af det store forbrug af hash til at fremkalde forgiftningen, blev morderne kendt som ”Hashishiyn” (fra arabisk, ”bruger af hashish”). Ordet er senere blevet optaget i engelsk som ”assassins”, med betydningen snigmordere eller attentatmænd.

De japanske ”kamikaze-piloter”, der udførte selvmordsangreb på de allieredes skibe under anden verdenskrig, brugte amfetamin til at nedbryde deres naturlige overlevelsestrang. Amfetaminrusen kan føre til psykoser, eufori og kamplyst.

Læreren og forfatteren Beverly Eakman siger: ”Ufattelige terrorhandlinger, tortur og massemord er ikke så meget sindssyge individers værk, men derimod resultatet af individer, der har mistet deres samvittighed. De grufulde selvmordsangreb på World Trade Center og Pentagon er blevet sporet tilbage til Osama bin Laden, hvis højre hånd er en tidligere psykiater. Det er ikke første gang psykiatere optræder som manipulatorer bag karismatiske, men i bund og grund svage og vege personligheder. De udøver deres værk ved systematisk at give næring til deres had og puste til deres ego, indtil selv den mest barbariske handling virker plausibel og rationel i et eller andet forskruet formåls navn.”

Lige siden Hitlers ”Endlösung” i Nazi-Tyskland for år siden og den ufattelige ”etniske udrensning” i Bosnien og Kosovo i 1990’erne til vore dages selvmordsbombere har verden lidt enormt i hænderne på programmerede attentatmænd og vanvittige folkemordere.

Denne rapport afdækker nogle af de skjulte nøglespillere i den alarmerende og eksplosive stigning i terrorhandlinger i dag – psykiatere og psykologer. Offentlig eksponering af disse psykiateres og psykologers destruktive virke bag den åbenlyse terrorisme giver en indsigt og løsninger til et ellers uforståeligt og rystende fænomen.

Med venlig hilsen,


Jan Eastgate
præsident for Medborgernes Menneskerettighedskommissions
internationale afdeling

DOWNLOADS