Medicinering af børn: Psykiatrien ødelægger liv

Avisartikler, der ofte priser ”det vidunderlige” i den moderne forskning i psykofarmaka til behandling af børns indlæringsmæssige og emotionelle ”problemer” og ”vanskeligheder” er ikke sjældne.

De lyder fornuftige. De lyder overbevisende – videnskaben sejrer igen over vores materielle univers til gavn for Menneskeheden. Hvem ville vel opponere imod at skabe normale livsbetingelser for dem, der har vanskeligheder?

Daniels forældre ville. Det ville Peters forældre også. Og de har opponeret heftigt og lidenskabeligt. Og de er langt fra de eneste. Langt fra, med rundt regnet 20 millioner børn på verdensplan, om hvem det påstås, at de har psykiske forstyrrelser, der kræver, at de holdes kemisk i skak med kraftige personlighedsændrende nervemedicin.

Hvem er Daniel og Peter, og hvorfor protesterer deres forældre? De er børn, der ikke var i stand til at leve et normalt liv på grund af de såkaldte ”mirakelpiller”. De er her simpelthen ikke længere – de døde på grund af pillerne.

Jeg opfordrer dig til at analysere det ovenstående mere indgående, ud fra det synspunkt børn vil tage, fordi kendsgerningerne og betegnelserne måske ikke vil afspejle de samme ting, når det drejer sig om psykiatriens for tiden ”mest betydningsfulde lægemiddel”.

Bemærk flere af ordene, og hvordan de bruges. Tag for eksempel ordet ”normal”. Du har formentlig din egen idé om, hvad en normal tilværelse er. Involverer det indtagelsen af vanedannende, personlighedsændrende og livsstruende psykiatriske stoffer? Involverer det en total afhængighed af den slags stoffer for at fastholde et billede af, at alt er normalt?

Hvad med ordet ”lægemiddel”? Kan det nemt få dig til at fremmane billeder af en gavnlig hostesaft, der er ordineret af en godmodig familielæge? Intet kunne være fjernere fra sandheden. Psykiatriske stoffer er stærke, vanedannende medikamenter.

Tag ordet ”videnskabelig”, som ofte bruges af psykiatere for at opnå enighed og accept af deres udtalelser. Ifølge ordbogen ligger der i ordet, at det har at gøre med ”eksakte love, systematik, og nøjagtighed”. Disse begreber har vundet indpas i psykiatrien eller for den sags skyld slægtningen psykologien.

Eksempler på andre ord, som har lidt overlast i deres hænder, er ”værdier”, ”rigtigt”, ”forkert”, ”trygt” og selv ”uddannelse”.

Det er psykiaternes og psykologernes snedige propaganda, der er på spil – omdefinering af ord. På en eller anden måde ser det bare ud til, at tingene bliver fordrejet og til sidst falder fra hinanden, når de beskæftiger sig med dem.

Det er et problem, at deres verdensomspændende propaganda angående børn og deres uddannelse har ført til, at velmenende forældre, lærere og politikere har ladet sig føre bag lyset af erklæringer som, at ”normal” – her dukker ordet op igen – adfærd i barndommen ikke længere er normalt; at det er en psykisk sygdom. Og ydermere, at kun ved vedvarende, stærk medicinering og fra en meget tidlig alder, kan det ”sindslidende” barn muligvis klare sig igennem livets værste kriser.

Hvem ville for år siden have troet, at vi kunne være kommet så vidt? Ikke desto mindre er vi nået til det punkt, hvor den barske realitet er, at mange værdifulde unge mennesker rundt om i verden er i alvorlig fare for at blive permanent skadede og endda gå tabt for os.

I modsætning til den psykiatriske opfattelse, er børn ikke ”forsøgsdyr”. De er mennesker, der har enhver ret til at forvente beskyttelse, omsorg, kærlighed og chancen for at nå deres fulde potentiale i livet. En chance der nægtes dem med psykiatriens etiketter og kemiske spændetrøjer.

Vi gør denne rapport, Medicinering af børn – psykiatrien ødelægger liv tilgængelig for at bidrage til at få afsløret løgnene og propagandaen, der anvendes, og for at synliggøre et andet perspektiv og give information, der normalt ikke er nemt tilgængelig for forældre og andre interesserede. Dette er vigtigt for igen at kunne bruge fornuft i vores omsorg for og opdragelse af vore børn og få ansvaret tilbage.

Børnene er vores fremtid.

Intet mindre end selve vor egen fremtid er på spil.

Med venlig hilsen,


Jan Eastgate
præsident for Medborgernes Menneskerettighedskommissions
internationale afdeling

DOWNLOADS