Medborgernes Menneskerettighedskommission

Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK – Citizens Commission on Human Rights, CCHR) blev oprettet i 1969 for at undersøge og afsløre krænkelser af menneskerettighederne inden for psykiatrien og for at bringe orden i behandlingsområdet for psykiske forstyrrelser. I godt og vel et århundrede har psykiatriske teorier fastholdt, at hverken åndelige ting eller sindet kunne måles, de eksisterede ikke og havde intet med den psykiske sygdomsbehandling at gøre.

I den typiske psykiatriske praksis blev patienterne behandlet som dyr – de blev skræmt fra vid og sans, frarøvet deres juridiske rettigheder og opbevaret under nedværdigende forhold. Patienterne blev terroriseret med elektrochokbehandling, ofte som straf og uden samtykke. Psykiatriske hjerneoperationer ødelagde patienternes sind og liv. Stærk nervemedicin forårsagede uoprettelige skader på hjernen og nervesystemet og gjorde patienterne langsomme, apatiske og mindre årvågne. Derudover var der patienter, som blev voldtaget og på anden vis misbrugt seksuelt – alt sammen under dække af, at det var ”terapi”. Enhver påstand om videnskabelighed var rent opspind.

Tag for eksempel historien om Hollywood-skuespillerinden Frances Farmer, som i løbet af en 6-årig periode i 1940’erne optrådte i 18 film, 3 skuespil på Broadway og større radioshows, alt sammen inden hun fyldte 27. Farmer blev derefter indlagt på Washington State psykiatriske hospital, da hun var påvirket af en række mislykkede forhold og havde et amfetaminmisbrug på grund af vægtproblemer. Hun blev voldtaget af sygepassere, misbrugt af soldater fra en nærliggende kaserne, ved hospitalsmedarbejdernes mellemkomst, låst inde i et bur og udsat for elektro- og insulinchokbehandlinger; hun blev udsat for iskolde ”chokbade”, stærkt svækkende medicin og psykokirurgi. Såvel Frances Farmers personlighed som hendes karriere blev ødelagt.

Til forskel fra mange andre, så overlevede Farmer, og hun var i stand til at fortælle om sine oplevelser: ”Tro aldrig på, at skrækken er gået over, for den dukker i dag frem så stor og ond som i Bedlams foragtelige periode. Jeg må simpelthen fortælle om rædslerne, som jeg husker dem, i håb om at en eller anden styrke, der arbejder for Menneskeheden, kan blive bevæget til for evigt at befri de ulykkelige skabninger, der stadig er indespærret i de bagerste afkroge af de forfaldne institutioner.”

Medborgernes Menneskerettighedskommission er den styrke.

Inspireret af den visionære humanist L. Ron Hubbard, som i sin beskrivelse af det misbrug, der finder sted inden for psykiatrien, udtalte: ”Der må ikke eksistere nogen indflydelsesrig gruppe, der arbejder målrettet på at fornedre mennesket.” CCHR er i dag den mest synlige, internationale psykiatriske vagthund.

CCHR er stiftet af Scientologi Kirken som en uafhængig social reformgruppe og af medstifteren dr. Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri. CCHR har fået gennemført hundredvis af reformer på internationalt plan, idet de har afgivet vidneforklaringer ved senatshøringer, foretaget egne offentlige undersøgelser af psykiatriske overgreb og arbejdet sammen med medier, lovgivere og embedsmænd.

Der er tusindvis af ofre, som er blevet reddet på grund af CCHR’s indsats; patienter har genvundet retslige og borgerlige rettigheder; aktiviteter for psykisk sundhed rundt om i verden har forhindret vilkårlig brug af elektrochokbehandling og psykokirurgi og har gjort ”dyb søvn”-terapi og insulinchok ulovlige. Der findes nu lovgivning, som sikrer, at psykiateres voldtægt af patienter bliver behandlet af domstole, og hundredvis af dem, der er blevet udsat for psykiatrisk mishandling, har fået erstatning. Internationalt advarer reguleringsorganer for stoffer, nu regelmæssigt om psykofarmakaens risici.

Psykiaternes ret til at tvinge forældre til at give deres børn farlige psykofarmaka fordømmer os til en omfattende narkokultur og ødelæggelse af familieenheden. På verdensplan er 20 millioner børn blevet ordineret antidepressive midler, der er kendt for at fremkalde selvmordstanker og voldelig adfærd. Dette inkluderer børn under et år, som bliver ordineret sinds- og personlighedsændrende nervemedicin. Andre millioner af vores unge bliver ordineret stimulerende midler, der kan virke kraftigere end kokain. Derfor er CCHR’s mission stadig særdeles omfattende, og rollen som den gruppe, der søger at forhindre krænkelser af menneskerettighederne, så meget desto vigtigere.

For mange, der er blevet ofre for psykiatrien, er CCHR det eneste håb. Det er den eneste gruppe, som er villig til at lytte, og som ikke vil opfatte deres alvorlige tilstand som ”sindslidendes vrangforestillinger”. På grund af CCHR’s arbejde er utallige menneskeliv blevet reddet fra den personlige fornedrelse, der følger i kølvandet på psykiatrisk behandling.

CCHR er stolt over at kunne fortsætte i rollen som vagthund med over 250 afdelinger i mere end 34 lande – et antal, der stiger år for år – i det, der kan karakteriseres som intet mindre end en global kamp for værdighed og anstændighed for alle mennesker. Dette er vigtigere end nogensinde før, og CCHR’s arbejde er først fuldendt, når bedrageriet indenfor psykiatrien er udryddet, og psykiatrien er blevet stillet til ansvar for dens skadelige behandlinger og krænkelser af menneskerettighederne. 

Med venlig hilsen,


Jan Eastgate
præsident for Medborgernes Menneskerettighedskommissions
internationale afdeling

DOWNLOADS