CCHR Transsylvanien er i gang med en kampagne for at beskytte børn og forældreløse i Rumænien mod psykiatriske overgreb gennem udstillinger, uddeling af hæfter og oplysende seminarer.

læs mere >>
I stedet for at gøre dig mindre deprimeret, kan antidepressive midler føre til mord- eller selvmordsforsøg. Få kendsgerningerne.

læs mere >>
Det Europæiske Selskab for Børnepsykiatri fik mere, end det forventede ved sin 18. årlige kongres i Wien, Østrig.

læs mere >>
CCHR’s demonstranter var lige på dørtrinnet til den årlige World Psychiatric Association-kongres, hvor de protesterede mod overgreb inden for psykisk sundhed og krævede reformer.

læs mere >>
To kampagneledere for børns og forældres rettigheder arbejder utrætteligt på at forandre chilensk lov og beskytte børn mod tvungen psykiatrisk behandling som en forudsætning for at gå i skole.

læs mere >>
Idéen om elektrokonvulsiv terapi (ECT) blev udviklet i 1938 som en ”behandling” for at gøre mennesker mere medgørlige, og denne barbariske praksis bruges stadig i dag.

læs mere >>
CCHR kræver højlydt et landsdækkende forbud mod elektrochokbehandling i USA ved Den amerikanske psykiatriforenings konference.

læs mere >>
Udstillingen i parlamentsbygningen lader sandhedens lys skinne på skadelige psykiatriske praksisser.

læs mere >>
CCHR fejrede sit 50‑års jubilæum med stil, idet de så tilbage på en historie med at beskytte menneskerettigheder og anerkendte deres våbenbrødre med deres menneskerettighedspris.

læs mere >>
Siden CCHR blev grundlagt i 1969, har den arbejdet med frihedskæmpere, modige advokater, engagerede politikere med mere, som til gengæld kom med udtalelser om støtte på CCHR’s 50‑årsdag.

læs mere >>
For at give en fornemmelse af det arbejde, CCHR gør, ser vi på nogle af CCHR’s mange bedrifter i løbet af dets første 50 år.

læs mere >>
CCHR har taget kontakt til FN for at stoppe psykiatrisk tvang.

læs mere >>
Det, der begyndte som en enkelt sag for Child Protective Services, der ulovligt tog et barn fra en mor, bliver til en lidenskabelig kampagne for forældrenes rettigheder for en forsvarsadvokat for kriminalsager.

læs mere >>
CCHR Florida slog sig sammen med lokale advokater for at holde det første forsvarsadvokats-symposium og topmøde om Baker-loven nogensinde for at tackle tvangsindlæggelsesproblemer i staten.

læs mere >>
DOWNLOADS